کلسیم فسفات دی-بازیک آنهیدروس

فرمول شیمیایی :   CaHPO4

فارماکوپه : USP

بسته بندی: ;کارتن  25 کیلویی

شناسه محصول: Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate دسته:

توضیحات

پودر سفید ، بی بو ، بی مزه. در هوا ثابت است عملاً در آب نامحلول است.

ثبت سفارش