پلت ونلافاکسین هیدروکلراید 40 درصد

فرمول شیمیایی :   C17H28ClNO2

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 25 کیلویی

ونلافاکسین برای درمان افسردگی استفاده می شود. ممکن است خلق و خو و سطح انرژی را بهبود بخشد و ممکن است به بازیابی علاقه به زندگی روزمره کمک کند. ونلافاکسین به عنوان مهار کننده بازجذب سروتونین-نوراپی نفرین (SNRI) شناخته می شود. این کار با کمک به بازگرداندن تعادل برخی از مواد طبیعی (سروتونین و نوراپی نفرین) در مغز انجام می شود.

توضیحات

دانه‌های کروی سفید رنگ محلول در اتانول و آب.

ثبت سفارش