پلت آهسته رهش فروس سولفات و فولیک اسید

فرمول شیمیایی :   C19H19N7O6+FeS4

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 25 کیلویی

توضیحات

دانه های کروی زرد+ دانه های کروی قرمز

ثبت سفارش