زینک گلوکونات

فرمول شیمیایی :  C12H22O14Zn

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 20 کیلویی

توضیحات

به عنوان مکمل مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبت سفارش