دی بازیک سدیم فسفات انهیدروس

فرمول شیمیایی :  Na2HPO4

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 25 کیلویی

 

توضیحات

پودر کریستالی سفید جاذب رطوبت. به راحتی در آب حل می شود.

ثبت سفارش