آدیپیک اسید

نام محصول: آدیپیک اسید

فرمول شیمیایی: C₆H₁₀O₄

فارماکوپه : USP

شناسه محصول: Adipic Asid دسته:

توضیحات

این اسید در ساخت بسیاری از داروها مثلا در قرص ها مورد استفاده قرار می گیرد تا آزاد سازی ترکیبات اسیدی موجود در آنها را کنترل کند و به آنها طعم بهتری بدهد. این ترکیب در صنایع غذایی نیز به عنوان افزودنی، طعم دهنده و چاشنی مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبت سفارش