مونو سدیم فسفات انهیدروس

فرمول شیمیایی :   NaH2PO4

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 25 کیلویی

 

SKU: Monobasic Sodium Phosphate Anhydrous Categories:

Description

. پودر کریستالی سفید یا بی رنگ. به راحتی در آب حل می شود.

Order