منیزیم هیدروکساید-پودر

فرمول شیمیایی :   Mg(OH)2

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: کارتن 25 کیلویی

Description

پودر حجیم و سفید. عملاً در آب نامحلول است.

Order