منیزیم فسفات تری بازیک

فرمول شیمیایی :   Mg3(PO4)2

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 25 کیلویی

Description

پودر سفید ، بی بو ، بی مزه. عملاً در آب نامحلول است

Order