مس سیترات دو و نیم آبه

فرمول شیمیایی: C6H4Cu2O7 .2.5H2O

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 25 کیلویی

 

SKU: Copper Citrate Hemipentahydrate Category:

Description

بلورهای گرانول سبز روشن تا آبی روشن. کمی در آب حل می شود.

Order