سدیم فسفات تری بازیک دوازده آبه

فرمول شیمیایی :   Na₃PO₄ .12 H2O

فارماکوپه :  USP

بسته بندی: پاکت 25 کیلویی

 

SKU: Tribasic Sodium Phosphate Dodecahydrate Categories:

Description

به صورت کریستال یا گرانول سفید ، بی بو یا به صورت پودر کریستالی ظاهر می شود. به راحتی در آب حل می شود.

Order