منابع انسانی

ما در واحد منابع انسانی شرکت بهان سار، در تلاش برای ایجاد فضایی امن ، آرام و صمیمی برای افزایش میزان رضایت شغلی و بهبود عملکرد سازمان،  در کنار یکدیگر هستیم

ما در واحد منابع انسانی شرکت بهان سار، در تلاش برای ایجاد فضایی امن ، آرام و صمیمی برای افزایش میزان رضایت شغلی و بهبود عملکرد سازمان،  در کنار یکدیگر هستیم. ما همدیگر را قضاوت نمی­کنیم، جنسیت، قومیت، و … مبنای عضویت در خانواده بهان سار نیست، ما اعضای خانواده بهان سار، فارغ از تفاوت­های موجود، در کنار هم، با همکاری، با احترام به ارزش­ها و فرهنگ سازمانی، برای کمک به حال خوب هم، تلاش می­ کنیم و از همدیگر مراقبت می­ کنیم.