خط مشی

شرکت بهان سار با سال ها تجربه در زمینه تولید مواد اولیه دارویی فعالیت داشته و با رعایت الزامات قانونی GMP-PIC/S ، انطباق کامل فعالیتهای تولید و استقرار سیستم QRM و PQR در جهت جلب رضایت مشتری برای تمامی محصولات خود گام بر میدارد.
در همین راستا شرکت، نظام مدیریت یکپارچه IMS خود را بر اساس استانداردهای GMP-PIC/S شناسایی، طراحی و اجرا می نمایدو در راستای این هدف مهم، مدیر عامل شرکت خط مشی را سالانه یکبار (در صورت لزوم) مورد بازبینی قرار میدهد.
برای دستیابی به این هدف، برنامه های زیر دنبال میشود:

 1. ارتقاء کیفیت فراورده های تولیدی بر اساس اصول GMP، به منظور بالابردن همیشگی کیفیت و رضایت مشتریان و تامین خواسته های آنها.توسعه نیروی انسانی و ایجاد محیط مناسب برای نوآوری، خلاقیت و کمال جویی در کارکنان شرکت و آموزش مستمر پرسنل درحین کار.

 2. جذب و استخدام نیروهای انسانی بر اساس شایستگی و توانایی و عدم هرگونه تبعیض در سن، جنسیت، قومیت، معلولیت، شرایط بارداری.

 3. رعایت کلیه الزامات قانونی در شرایط کار ازجمله ساعات کار، اضافه کار، پرداخت به موقع حقوق و مزایا و …

 4. مبارزه با پولشویی، رشوه و فساد.

 5. روند شفاف گزارش تخلفات و شکایات از طریق کانال های ارتباطی مختلف و بررسی محرمانه.

 6. توسعه فعالیت های تحقیقاتی به منظور دستیابی به محصولات و فرمولاسیون های نوین دارویی.

 7. گسترش بازارهای هدف و افزایش سهم بازار از طریق استفاده از روشهای نوین بازاریابی و فروش.

 8. ارتقاء اتوماسیون با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات جدید و آموزش و نرم افزارهای به روز شده.

 9. بهبود مستمر در تمامی فعالیتهای شرکت از طریق تدوین اهداف کیفی، تعریف پروژه های بهبود و انجام ممیزی های داخلی.

 10. بازنگری پیوسته روند مدیریت به منظور اطمینان از اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت.

 11. مصرف بهینه انرژی.

 12. توجه به الزامات ایمنی- بهداشتی و زیست محیطی در جهت پیشگیری از مصدومیتها، بیماریهای شغلی و آلودگیهای زیست محیطی.

 13. اطلاع رسانی تمامی خط مشی ها و سیاست های شرکت به کلیه پرسنل.

اینجانب به عنوان مدیر عامل و تصویب کننده خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت، ضمانت اجرای نظام کیفیتی، ایمنی-بهداشت شغلی و زیست محیطی را عهده دار خواهم بود و از تمامی کارکنان که سرمایه های شرکت هستند انتظار دارم در این راستا با تمام وجود و به صورت فعال مشارکت نمایند.